lördag 6 april 2013

Att välja bil efter färgteori


Att välja vilken färg man vill ha på sin nya bil kan vara svårt men blandar man in olika färgteorier så blir beslutet kanske roligare. Enligt färgteori så ska man alltid sträva efter att uppnå harmoni och hur gör man då detta? Det är faktiskt flera olika aspekter som räknas in i harmonisökandet. Den här texten kommer att ta upp fem faktorer som påverkar hur vi uppfattar en färg eller färgkombination.

Först har vi de individuella skillnaderna hos bilköparen: ålder, kön, personlighet och så vidare. En yngre person kanske tenderar att dras mot en starkare färg och mer äventyrliga kombinationer och en positiv personlighet kanske dras mot en ljusare färg än en mer reserverad köpare. Sedan har vi de kulturella erfarenheterna. Olika färger på bilar kan betyda olika saker beroende på var man bor. En gul bil i New York är nog inte så populärt då det känns som en taxi. Köparen undviker också förmodligen färger och färgkombinationer som ger konnotationer till utryckningsfordon eller liknande. Vilket för oss vidare till den aktuella kontexten. En affärsbil inom finanssektorn bör kanske inte vara lila, det passar inte in i kontexten. Det kan alltså vara en fördel att fundera på hur bilen ska användas, vilket budskap vill du förmedla med den, på samma gång som du förstås inte får tappa bort dina individuella preferenser.

Det finns även en tidsaspekt att ta hänsyn till – en alltför utstickande färg eller modefluga kanske inte är lika snygg om några år och då förloras känslan av harmoni. Tidsaspekten hör samman med den sista faktorn vilken är sociala trender.
Fundera en extra gång om du dras till färgen för att du älskar den eller för att den är trendig. Med
stor säkerhet kommer du att vara nöjd med ditt personliga färgval mycket längre än om du väljer
färg endast efter trendriktighet.

Som ett avslutande test – ta en titt på en Honda Accord, på Hondas hemsida, i färgen Milano Red,
och en Honda Civic, som du kan se här, i färgen White Orchid Pearl och fundera på vilken typ av
personlighet som skulle skapa harmoni med dessa färger.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...